top of page

Illustratsioonid/Joonistused

 

 

Illustreerimine ei ole ainult raamatute pärusmaa.
Tegemist on visuaalse teosega, mille rõhk on rohkem kujutataval, kui kujutamise viisil.  

Illustratsiooni ülesanne on selgitada, toetada, rikastada või dekoreerida visuaalselt mingit lugu või asjakohast tekstilist informatsiooni.

Illustratsioonil võib olla väga erinev otstarve. 

  • Ilukirjanduses, eriti lastekirjanduses kasutatakse illustratsiooni andmaks tegelastele nägusid, tegevuse ja/või tausta visualiseerimiseks või emotsiooni loomiseks — pildid panevad lugeja naerma või tekitavad temas kõhedust.

  • Illustratsioon võib selgitada tehniliselt keerukaid objekte või kirjeldada veel teostamata objekte, mida teksti abil täpselt väljendada ei saa. Tehnilised instruktsioonid käsiraamatutes on tihti illustreeritud.

  • Teaduslikult kasutatakse illustratsiooni näiteks meditsiinis anatoomia kujutamiseks, botaanikas, zooloogias (on liike, mida on raske pildistada), arheoloogias jne.

  • Illustratsioonil on ka meelelahutuslik otstarve — postkaartidel, plakatitel, ajakirjanduses, kaubanduses pakenditel, reklaamides ning mujal.

#drawing #goldfish
Kosüümikavand "Helesinine Hellus"
Silmalill
Sõber Orav
Kõrvalill
Peitusemängu kadunud
Keelelill
Ninalill
Huulelill
bottom of page